Emekli komutana açıklama yaptırımı

AYDIN HASAN Ankara – Teklifte, görevden ayrılan Milli Savunma Bakanlığı personelinin de, bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin beyanat vermeleri müeyyide altına alındı. Teklifin 2. maddesinde, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 95’inci maddesinin üçüncü fıkrası şu şekilde değiştirildi: 

“Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur.” 

Paylaşım yasağı 

Teklifin 5. maddesi ile TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, bakanlıkça yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanmasının yasaklanması amaçlandı. 

Zamanaşımı 20 yıla çıktı

Terör örgütleriyle ilişkisi olan personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasının uygulanmasına yönelik zamanaşımı süresinin beş yıldan yirmi yıla çıkarıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir